VolunTARI pentru Botoşani

Asociaţia Şcoala de Cooperaţie „SCOOP” Botoşani anunţă publicul interesat că în perioada 1.05.2014- 31.07.2014 a derulat proiectul „VolunTARI PENTRU BOTOŞANI!”, proiect cofinanţat de Primăria Municipiului Botoşani.

Scopul proiectului

Formarea tinerilor în spiritul implicării voluntare şi soluţionării unor probleme sociale, culturale şi educaţionale identificate în şcoala şi comunitate

Obiective
  • Responsabilizarea şi implicarea activă a elevilor în identificarea unor nevoi sociale, culturale sau educaţionale din comunitate, în găsirea de modalităţi de intervenţie.
  • Formarea unor deprinderi şi abilităţi de proiectare a activităţilor de voluntariat.
  • Cultivarea spiritului de echipă, a abilităţilor de comunicare interpersonală.
  • Constituirea unui club al voluntarilor care să îşi desfasoare activitatea pe termen lung (chiar şi în calitate de absolvenţi, tinerii vor fi încurajaţi să activeze în cadrul clubului).
Grup ţintă

50 elevi ai Liceului Tehnologic de Cooperaţie Botoșani

Beneficiarii proiectului

Elevii și profesorii Liceului Tehnologic de Cooperaţie Botoşani, familiile acestora, comunitatea locală.

„Mie îmi pasă” – Atelier de lucru „Mie îmi pasă” – Atelier de lucru „Mie îmi pasă” – Atelier de lucru „Ora de voluntariat” – Seminar „Ora de voluntariat” – Seminar

Pentru mai multe detalii, citiţi comunicatul de presă publicat de către Şcoala Profesională de Cooperaţie Botoşani.