Planul de şcolarizare pentru anul

2018 - 2019

Istoric

Şcoala Profesională de Cooperaţie Botoşani este situată în municipiul Botoşani, judetul Botoşani, zona Moldovei şi deserveşte atât populaţia şcolară din zona 1 Botoşani cât şi populaţia scolară din judeţ.

Prima atestare documentară a şcolii datează din anul 1941, Şcoala ce funcţiona sub egida Institutului Naţional al Cooperaţiei, înfiinţată în colaborare cu federala cooperatistă judeţeană Botoşani, sub denumirea de “şcoli de ţiitori de registre şi vânzători” (din “Curierul Cooperaţiei române”, nr 1-3, ian.-mart.1941, p.36 ).

Modificări intervenite în timp (denumire, structură, niveluri de pregătire):

 • între anii 1958-1962 – Şcoala Profesională de Ucenici Vânzători
  • clase de ucenici
 • între anii 1962-1980 – Şcoala Profesională de Cooperaţie
  • clase de profesională
 • între anii 1980-1988 – Şcoala Profesională de Cooperaţie
  • clase de profesională
  • clase de liceu
 • între anii 1988-1992 - Şcoala Profesională de Cooperaţie
  • clase de profesională
  • clase de liceu
  • clase de maiştri croitor
  • clase de postliceală finanţe-contabilitate
 • între anii 1992-1994 - Liceul Tehnologic de Cooperaţie
  • clase de profesională
  • clase de liceu
  • clase de maiştri croitor
  • clase postliceală de finanţe-contabilitate
 • între anii 1994-2000 – Şcoala Profesională de Cooperaţie
  • clase de profesională
  • clase de liceu
  • clase postliceală de maiştri

Până în anul 1992, în cadrul şcolii erau şcolarizaţi numai elevi din mediul rural pe baza de contracte de şcolarizare finanţate din bugetul CENTROCOOP Bucuresti.

Începând cu anul scolar 1992-1993, Liceul Tehnologic de Cooperaţie, functionează ca Şcoală particulară (patronată de CENTROCOOP Bucureşti), contractele de scolarizare au dispărut, elevii provin atât din mediul urban cât şi din mediul rural, finanţarea realizându-se din taxe de şcolarizare suportate de părinţii elevilor.

Din anul şcolar 2000-2001, Şcoala Profesională de Cooperaţie, functionează în baza “Autorizaţiei de încredere” aprobată de M.E.N. prin Ordinul Ministrului nr. 3909/31.05.2000, pentru învăţământ profesional, domeniile: alimentaţie publică,turism – ospătar,vânzător,lucrător hoteluri; servicii şi producţie artizanat – frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist; industrie uşoară – tricoter, confecşioner; industrie alimentară - brutar, patiser, preparator produse carne şi produse lactate.

Şcoala Profesională de Cooperaţie, funcţionează în baza “Autorizaţiei de încredere” aprobată de M.E.N. prin Decizia ISJ Botoşani nr 74/10.01.2005, pentru învăţământ profesional, domeniul alimentaţie publică, turism şi activităţi conexe, calificările profesionale: bucătar, cofetar-patiser, începând cu anul şcolar 2005-2006.

Odată cu începerea anului şcolar 2008-2009, Şcoala Profesională de Cooperaţie, funcţionează în baza Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr.3218/13.02.2008, prin care s-a acordat ACREDITAREA, pentru învăţământ profesional, SAM şi anul de completare, domeniile turism şi alimentaţie şi estetică şi igiena corpului omenesc.

Unitatea de învăţământ este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învatamânt şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege. Din anul şcolar 2008-2009, Şcoala are dreptul de a organiza examene de absolvire şi poate gestiona şi elibera acte de studii, recunoscute de Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Unitatea școlară este autorizată cu Ordinul MECd.T. nr. 5356/ 18.09.2008, începând cu anul școlar 2008-2009 pentru nivelul liceal, profil servicii, calificările profesionale „tehnician în turism”, „coafor stilist”, și „tehnician în gastronomie”.

Urmare a Ordinului MEdCI nr. 3548/30.03.2009, Şcoala Profesională de Cooperaţie și-a schimbat denumirea în Grupul Şcolar de Cooperaţie.

Prin Ordinul Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului nr.6.564/13.12.2011 privind aprobarea procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr.202/27.09.2012, începând cu 8.10.2012, Grupul Şcolar de Cooperaţie Botoşani îşi schimbă denumirea în Şcoala Profesională de Cooperaţie Botoşani.

Începând cu anul şcolar 2013-2014 unitatea şcolară este autorizată cu Ordinul MEN nr. 4012/ 28.06.2013, pentru nivelul de învățămant „postliceal”, domeniul „turism și alimentație”, calificările profesionale „agent de turism-ghid” „asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație”, „asistent manager unități hoteliere”, „tehnician nutriționist”, „organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții”, domeniul „estetica și igiena corpului omenesc”, calificările profesionale „cosmetician”, „stilist”, „tehnician masor”.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botosani nr.36/03.02.2015, privind organizarea rețelei școlare din municipiul Botoșani, pentru anul școlar 2015-2016, Liceul Tehnologic de Cooperaţie îşi schimbă denumirea în Școala Profesională de Cooperație .