Planul de școlarizare pentru anul

2024 - 2025

Istoric

Școala Profesională de Cooperație Botoșani este situată în municipiul Botoșani, judetul Botoșani, zona Moldovei și deservește atât populația școlară din zona 1 Botoșani cât și populația scolară din județ.

Prima atestare documentară a școlii datează din anul 1941, școala ce funcționa sub egida Institutului Național al Cooperației, înființată în colaborare cu federala cooperatistă județeană Botoșani, sub denumirea de “școli de țiitori de registre și vânzători” (din “Curierul Cooperației române”, nr 1-3, ian.-mart.1941, p.36 ).

Modificări intervenite în timp (denumire, structură, niveluri de pregătire):

 • între anii 1958-1962 – Școala Profesională de Ucenici Vânzători
  • clase de ucenici
 • între anii 1962-1980 – Școala Profesională de Cooperație
  • clase de profesională
 • între anii 1980-1988 – Școala Profesională de Cooperație
  • clase de profesională
  • clase de liceu
 • între anii 1988-1992 - Școala Profesională de Cooperație
  • clase de profesională
  • clase de liceu
  • clase de maiștri croitor
  • clase de postliceală finanțe-contabilitate
 • între anii 1992-1994 - Liceul Tehnologic de Cooperație
  • clase de profesională
  • clase de liceu
  • clase de maiștri croitor
  • clase postliceală de finanțe-contabilitate
 • între anii 1994-2000 – Școala Profesională de Cooperație
  • clase de profesională
  • clase de liceu
  • clase postliceală de maiștri

Până în anul 1992, în cadrul școlii erau școlarizați numai elevi din mediul rural pe baza de contracte de școlarizare finanțate din bugetul CENTROCOOP Bucuresti.

Începând cu anul scolar 1992-1993, Liceul Tehnologic de Cooperație, functionează ca școală particulară (patronată de CENTROCOOP București), contractele de scolarizare au dispărut, elevii provin atât din mediul urban cât și din mediul rural, finanțarea realizându-se din taxe de școlarizare suportate de părinții elevilor.

Din anul școlar 2000-2001, Școala Profesională de Cooperație, functionează în baza “Autorizației de încredere” aprobată de M.E.N. prin Ordinul Ministrului nr. 3909/31.05.2000, pentru învățământ profesional, domeniile: alimentație publică,turism – ospătar,vânzător,lucrător hoteluri; servicii și producție artizanat – frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist; industrie ușoară – tricoter, confecșioner; industrie alimentară - brutar, patiser, preparator produse carne și produse lactate.

Școala Profesională de Cooperație, funcționează în baza “Autorizației de încredere” aprobată de M.E.N. prin Decizia ISJ Botoșani nr 74/10.01.2005, pentru învățământ profesional, domeniul alimentație publică, turism și activități conexe, calificările profesionale: bucătar, cofetar-patiser, începând cu anul școlar 2005-2006.

Odată cu începerea anului școlar 2008-2009, Școala Profesională de Cooperație, funcționează în baza Ordinului Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului nr.3218/13.02.2008, prin care s-a acordat ACREDITAREA, pentru învățământ profesional, SAM și anul de completare, domeniile turism și alimentație și estetică și igiena corpului omenesc.

Unitatea de învățământ este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învatamânt și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege. Din anul școlar 2008-2009, școala are dreptul de a organiza examene de absolvire și poate gestiona și elibera acte de studii, recunoscute de Ministrul Educației, Cercetării și Tineretului.

Unitatea școlară este autorizată cu Ordinul MECd.T. nr. 5356/ 18.09.2008, începând cu anul școlar 2008-2009 pentru nivelul liceal, profil servicii, calificările profesionale „tehnician în turism”, „coafor stilist”, și „tehnician în gastronomie”.

Urmare a Ordinului MEdCI nr. 3548/30.03.2009, Școala Profesională de Cooperație și-a schimbat denumirea în Grupul școlar de Cooperație.

Prin Ordinul Ministerului Educației Cercetării Tineretului și Sportului nr.6.564/13.12.2011 privind aprobarea procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr.202/27.09.2012, începând cu 8.10.2012, Grupul școlar de Cooperație Botoșani își schimbă denumirea în Școala Profesională de Cooperație Botoșani.

Începând cu anul școlar 2013-2014 unitatea școlară este autorizată cu Ordinul MEN nr. 4012/ 28.06.2013, pentru nivelul de învățămant „postliceal”, domeniul „turism și alimentație”, calificările profesionale „agent de turism-ghid” „asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație”, „asistent manager unități hoteliere”, „tehnician nutriționist”, „organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții”, domeniul „estetica și igiena corpului omenesc”, calificările profesionale „cosmetician”, „stilist”, „tehnician masor”.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botosani nr.36/03.02.2015, privind organizarea rețelei școlare din municipiul Botoșani, pentru anul școlar 2015-2016, Liceul Tehnologic de Cooperație își schimbă denumirea în Școala Profesională de Cooperație .