Oferta educațională

Învățământ profesional cl. a IX-a

Estetica și igiena corpului omenesc
 • Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist (3 ani) - 1 clasă
Turism și alimentație
 • Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație (3 ani) - 2 clase
 • Bucătar (3 ani) - 1 clasă

Cine se poate înscrie în program?

Candidații din seria curentă, precum și cei din seriile anterioare, până la împlinirea vârstei de 26 de ani.

Avantaje pentru elevi

 • Bursă de studiu lunară de 200 RON;
 • Burse Burse oferite suplimentar de agenții economici parteneri;
 • Posibilitatea continuării studiilor liceale;
 • Decontarea transportului pentru elevii navetiști, conform legii.

Etapa I

 • 5 - 14 iulie 2021 - Înscrierea candidaților (la secretariatul unității de învățământ profesional pe baza fișei de înscriere eliberată de unitatea de învățământ gimnazială)
 • 14 iulie 2021 - Afișarea listei candidaților înscriși în învățământul profesional. Afișarea informațiilor cu privire la proba suplimentară de admitere (doar în cazul în care numărul elevilor înscriși depășește numărul de locuri)
 • 21-22 iulie 2021 - Desfășurarea probei suplimentare de admitere
 • 22 iulie 2021 - Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere
 • 23 iulie 2021 - Depunerea contestațiilor, Comunicarea rezultatelor finale
 • 26-28 iulie 2021 - Depunerea dosarelor de înscriere (pe baza unei programări pe zile și ore a candidaților declarați admiși)

Etapa II

 • 30 iulie – 3 august 2021 - Înscrierea candidaților (la secretariatul unității de învățământ gimnaziale)
 • 3 august 2021 - Afișarea listei candidaților înscriși în învățământul profesional. Afișarea informațiilor cu privire la proba suplimentară de admitere (doar în cazul în care numărul elevilor înscriși depășește numărul de locuri)
 • 6 - 9 august 2021 - Desfășurarea probei suplimentare de admitere
 • 9 august 2021 - Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere
 • 10 august 2021 - Depunerea contestațiilor, Comunicarea rezultatelor finale
 • 12 – 16 august 2021 - Depunerea dosarelor de înscriere (pe baza unei programări pe zile și ore a candidaților declarați admiși)

Depunerea dosarelor

 • Dosar cu șină;
 • Certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul;
 • Adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea națională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naționale/examenul de capacitate;
 • Foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire) - copie și original;
 • Fișa medicală;
 • Adeverință medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic și apt pentru calificarea profesională pe care dorește să o dobândească;
 • Fotografii ¾ (tip buletin) - 4 buc.;
 • Chitanță de plată a taxei de înscriere - 50 lei;

Taxă înscriere:

50 lei

Program înscrieri:

8:00 – 16:00

Înscrieri și relații:

Botoșani, Str. Calea Națională, Nr. 123, Tel.: 0231 - 0231 51 39 82;