Oferta educaţională

Învăţământ profesional cl. a IX-a

Estetica şi igiena corpului omenesc
 • Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist (3 ani) - 28 locuri
Turism și alimentație
 • Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație (3 ani) - 56 locuri
 • Bucătar (3 ani) - 28 locuri

Avantaje pentru elevi

 • Bursă de studiu lunară de 200 RON;
 • Decontarea transportului pentru elevii navetişti conform legii;
 • Susţinere financiară, stimulente şi alte forme de sprijin acordate de partenerul de practică;
 • Posibilitatea continuării studiilor după învățământul profesional cu durata de 3 ani.

Etapa I

Depunerea fișelor de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani

Perioada de înscriere

 • 15 iunie - 22 iulie 2018 (etapa I)
 • 31 august - 5 septembrie 2018 (etapa II)

Etapa II

Depunerea dosarelor

 • Dosar cu şină;
 • Certificatul de naştere, în copie certificată conform cu originalul;
 • Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naționale/examenul de capacitate;
 • Foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire) - copie şi original;
 • Fişa medicală;
 • Adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională pe care doreşte să o dobândească;
 • Fotografii ¾ (tip buletin) - 4 buc.;
 • Chitanţă de plată a taxei de înscriere - 50 lei;

Perioada de depunere dosare admişi

 • 3 - 4 iulie 2018 (etapa I)
 • 7 septembrie 2017 (etapa II)

Taxă înscriere:

50 lei

Program înscrieri:

8:00 – 16:00

Înscrieri şi relaţii:

Botoșani, Str. Calea Națională, Nr. 123, Tel.: 0231 - 0231 51 39 82;