Planul de şcolarizare pentru anul

2018 - 2019

Misiunea

Să oferim locuitorilor din municipiul şi judeţul Botoşani (şi nu numai), tinerilor şi adulţilor, inclusiv celor proveniţi din medii defavorizate, şanse egale de instruire şi educaţie la standardele UE, sprijinindu-i pentru o integrare socio-profesională rapidă şi eficientă, dezvoltarea carierei în domeniile prioritare turism şi alimentaţie, estetica şi igiena corpului omenesc, contribuind la sporirea calităţii vieţii în comunitatea locală.

Viziunea

Şcoala Profesională de Cooperaţie Botoşani îşi propune să pună la dispoziţia comunităţii oportunităţile de educaţie şi instruire de înaltă calitate în domeniul servicii.