Planul de școlarizare pentru anul

2024 - 2025

Misiunea

Să oferim locuitorilor din municipiul și județul Botoșani (și nu numai), tinerilor și adulților, inclusiv celor proveniți din medii defavorizate, șanse egale de instruire și educație la standardele UE, sprijinindu-i pentru o integrare socio-profesională rapidă și eficientă, dezvoltarea carierei în domeniile prioritare turism și alimentație, estetica și igiena corpului omenesc, contribuind la sporirea calității vieții în comunitatea locală.

Viziunea

Școala Profesională de Cooperație Botoșani își propune să pună la dispoziția comunității oportunitățile de educație și instruire de înaltă calitate în domeniul servicii.