Planul de școlarizare pentru anul

2024 - 2025

Resurse umane

Listă resurse umane

Resurse materiale

Școala dispune de un patrimoniu propriu, cu o bază materială bună în continuă dezvoltare și modernizare formată din săli de clasă, laboratoare, ateliere, cabinete, biblioteca școlară și sala de sport. Laboratoarele și atelierele școlii sunt dotate cu mijloace de învățământ prevăzute în normativele de dotare și respectă condițiile ergonomice privind mobilierul școlar.