Planul de şcolarizare pentru anul

2018 - 2019

Resurse umane

Listă resurse umane

Resurse materiale

Şcoala dispune de un patrimoniu propriu, cu o bază materială bună în continuă dezvoltare şi modernizare formată din săli de clasă, laboratoare, ateliere, cabinete, biblioteca şcolară şi sala de sport. Laboratoarele şi atelierele şcolii sunt dotate cu mijloace de învăţământ prevăzute în normativele de dotare şi respectă condiţiile ergonomice privind mobilierul şcolar.