Planul de școlarizare pentru anul 2022-2023

Înscrieri începând cu 4 iulie 2022 la secretariatul Școlii Profesionale de Cooperație. Admiterea pe baza portofoliului educațional (media de admitere) în limita locurilor disponibile.

Învățământ profesional cu durata de 3 ani

Turism și alimentație
 • Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație: 2 clase , 48 elevi
 • Bucătar: 1 clasă , 24 elevi
Estetica și igiena corpului omenesc
 • Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist: 1 clasă , 24 elevi
Planul de școlarizare pentru anul 2017-2018

Cine se poate înscrie în program?

Candidații din seria curentă, precum și cei din seriile anterioare care nu au împlinit 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022- 2023.

Avantaje pentru elevi

 • Bursă de studiu lunară de 200 RON;
 • Burse Burse oferite suplimentar de agenții economici parteneri;
 • Posibilitatea continuării studiilor liceale;
 • Decontarea transportului pentru elevii navetiști, conform legii.
Planul de școlarizare pentru anul 2016-2017

Etapa I de admitere

 • 4 - 8 și 11-13 iulie 2022 - Înscrierea candidaților (la secretariatul unității de învățământ profesional pe baza fișei de înscriere eliberată de unitatea de învățământ gimnazială)
 • 13 iulie 2022 - Afișarea listei candidaților înscriși
 • 15 iulie 2022 - Afișarea listei candidaților admiși
 • 18 - 21 iulie 2022 - Depunerea dosarelor de înscriere (pe baza unei programări pe zile și ore a candidaților declarați admiși)
 • 25 iulie 2022 - Afișarea listei candidaților înmatriculați

Etapa a II-a de admitere

 • 26 iulie – 2 august 2022 Înscrierea candidaților (la secretariatul unității de învățământ profesional pe baza fișei de înscriere eliberată de unitatea de învățământ gimnazială)
 • 3 august 2022 - Afișarea listei candidaților admiși
 • 4 - 5 și 8 august 2022 - Depunerea dosarelor de înscriere
 • 8 august 2022 - Afișarea listei candidaților înmatriculați

Etapa a III-a de admitere

 • 9 - 10 august 2022 Înscrierea candidaților (la secretariatul unității de învățământ profesional pe baza fișei de înscriere eliberată de unitatea de învățământ gimnazială)
 • 10 august 2022 - Depunerea dosarelor de înscriere (pe baza unei programări pe zile și ore a candidaților declarați admiși)
Planul de școlarizare pentru anul 2021-2022

Documente necesare

 • Dosar cu șină;
 • Certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul;
 • Adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea națională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naționale/examenul de capacitate;
 • Foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire) - copie și original;
 • Fișa medicală;
 • Adeverință medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic și apt pentru calificarea profesională pe care dorește să o dobândească;
 • Fotografii ¾ (tip buletin) - 4 buc.;
 • Chitanță de plată a taxei de înscriere - 50 lei;

Program de înscriere: 8:00 – 16:00

Planul de școlarizare pentru anul 2016-2017

Relații

Botoșani, Str. Calea Națională, Nr. 123, Tel.: 0231 51 39 82