Planul de şcolarizare pentru anul 2018-2019

Învăţământ profesional cu durata de 3 ani

Turism și alimentație
 • Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație: 2 clase , 56 elevi
 • Bucătar: 1 clasă , 28 elevi
Estetica şi igiena corpului omenesc
 • Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist: 1 clasă , 28 elevi
Planul de şcolarizare pentru anul 2017-2018

Cine se poate înscrie în program?

Candidaţii din seria curentă, precum şi cei din seriile anterioare până la împlinirea vârstei de 26 de ani.

Avantaje pentru elevi

 • Bursă de studiu lunară de 200 RON;
 • Decontarea transportului pentru elevii navetişti conform legii;
 • Susţinere financiară, stimulente şi alte forme de sprijin acordate de partenerul de practică;
 • Posibilitatea continuării studiilor după absolvirea învățământul profesional.
Planul de şcolarizare pentru anul 2016-2017

Etapa I de admitere

 • 15 iunie - 22 iulie 2018 - Înscrierea candidaților
 • 2 iulie 2018 - Afişarea listelor cu candidații admiși
 • 3 - 4 iulie 2018 - Depunerea dosarelor de înscriere

Etapa a II-a de admitere

 • 31 august - 5 septembrie 2018 - Înscrierea candidaților
 • 6 septembrie 2018 - Afişarea listelor cu candidații admiși
 • 7 septembrie 2018 - Depunerea dosarelor de înscriere
Planul de şcolarizare pentru anul 2017-2018

Documente necesare

 • Dosar cu şină;
 • Certificatul de naştere, în copie certificată conform cu originalul;
 • Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naționale/examenul de capacitate;
 • Foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire) - copie şi original;
 • Fişa medicală;
 • Adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională pe care doreşte să o dobândească;
 • Fotografii ¾ (tip buletin) - 4 buc.;
 • Chitanţă de plată a taxei de înscriere - 50 lei;

Program de înscriere: 8:00 – 16:00

Planul de şcolarizare pentru anul 2016-2017

Relaţii

Botoșani, Str. Calea Națională, Nr. 123, Tel.: 0231 51 39 82